Χώρες που ξοδεύουν τους περισσότερους στην εκπαίδευση

Καθορισμός σχετικών εκπαιδευτικών δαπανών

Για να δούμε καλύτερα τη σημασία που αποδίδουν ορισμένες χώρες στους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση, εξετάζουμε αυτές τις δαπάνες σε σχετικούς όρους, ως ποσοστό του αντίστοιχου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Δεδομένου ότι το ΑΕγχΠ είναι ο πιο κοινός δείκτης εθνικής συνολικής αποτελεσματικής οικονομικής παραγωγής, ο ορισμός ορισμένων προϋπολογι- σμών σε σχέση με το ΑΕΠ δείχνει την πραγματική αναλογία των διαθέσιμων πόρων εντός των συνόρων μιας χώρας προς την εκπαίδευση των πολιτών της. Στο πλαίσιο αυτών των δαπανών περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό κόστος που χρηματοδοτείται από τα διεθνή κονδύλια που μεταφέρονται σε μια κυβέρνηση. Κάθε χώρα έχει τις δικές της μοναδικές ανάγκες για δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, η οποία μπορεί να ποικίλει σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες του πληθυσμού μιας χώρας, τη διπλωματική συμμετοχή της χώρας στη διεθνή σκηνή και την ηλικιακή δομή του πληθυσμού, μεταξύ αμέτρητων άλλων παραγόντων. Για τα περισσότερα έθνη ανά τον κόσμο, οι μεγαλύτερες δαπάνες από τα δημόσια οικονομικά διοχετεύονται στην εκπαίδευση, τις υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη και τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς.

Χώρες που δίνουν μεγάλη έμφαση στις εκπαιδευτικές επενδύσεις

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του World Factbook της CIA των Ηνωμένων Πολιτειών, οι παγκόσμιοι ηγέτες όσον αφορά τις οικονομικές εισροές στη δημόσια εκπαίδευση σε σχέση με το ΑΕΠ είναι εκείνες οι χώρες που δαπανούν πάνω από το 10% της συνολικής αξίας όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων τους στην εκπαίδευση. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται το Λεσόθο, η Κούβα, το Κιριμπάτι, οι Νήσοι Μάρσαλ και το Παλάου, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας του ΟΗΕ, το 2008 οι δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση, εκφραζόμενες ως ποσοστό του ΑΕΠ στο Λεσόθο, ήταν 12, 98%. Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στο Λεσότο συνίστανται σε κρατικές δαπάνες για εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, εκπαιδευτική διοίκηση και επιχορηγήσεις για ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την παιδαγωγική. Η έκθεση CIA World Factbook επιβεβαίωσε αυτό, καταγράφοντας το Λεσότο ως το υψηλότερο ποσοστό σχετικών δαπανών εκπαίδευσης (13% του ΑΕΠ) που ήταν το υψηλότερο από όλες τις χώρες. Αυτό σημείωσε μικρή αύξηση των σχετικών δαπανών της κυβέρνησης για την εκπαίδευση από τα τελευταία χρόνια.

Το 2013, η ίδια έκθεση που συνέταξε η Παγκόσμια Τράπεζα του ΟΗΕ έδειξε ότι η Κούβα ήταν παγκόσμιος ηγέτης στην πραγματοποίηση επενδύσεων για την εκπαίδευση. Με το μερίδιο του 13% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που διατέθηκε για την εκπαίδευση, το νησί της Καραϊβικής ήταν σε αδιέξοδο με το Λεσότο πάνω από τα διαγράμματα των σχετικών δαπανών για την εκπαίδευση. Στην Κούβα ακολούθησε η Δανία και η Γκάνα, με τους ετήσιους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση να ανέρχονται σε 8, 7% και 8, 1% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Εξετάζοντας την έκθεση CIA World Factbook για το 2010, βλέπουμε ότι η Δανία και η Γκάνα έχουν διατηρήσει τις σχετικές δαπάνες τους, καθώς οι σχετικοί προϋπολογισμοί για την εκπαίδευση παρέμειναν αμετάβλητοι τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, η Κούβα αύξησε μόνο τις δαπάνες της για την εκπαίδευση κατά 0, 2%, παρά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1, 3% το 2014, γεγονός που δείχνει ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση δεν είχαν αλλάξει σημαντικά και, σε σχετικούς όρους, είχαν πράγματι ελαφρά σχετική μείωση. Συνολικά, οι μεγάλες δαπάνες σχετικής εκπαίδευσης στις χώρες αυτές δείχνουν προοπτικές για συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ ακολουθεί συνήθως πολύ πίσω από τις αυξήσεις του επιπέδου εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού. Το 2012, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ στη Νέα Ζηλανδία υπολογίστηκαν στο 7, 38%, σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, σημαντική αύξηση από 5, 3% που καταγράφηκε μόλις 4 χρόνια νωρίτερα. Αυτή η θετική πορεία έχει καταστήσει το νησί των ακτινιδών μία από τις λίγες ανεπτυγμένες οικονομίες που βρίσκονται στην κορυφή αυτής της λίστας. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της αύξησης έχει διατεθεί για την οικονομική ανάπτυξη των Μαορίων και άλλων αυτοχθόνων λαών της Νέας Ζηλανδίας, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να εκπαιδεύσει όλο το λαό για την πολιτιστική και σημαντική σημασία αυτών των ανθρώπων που κατοικούσαν στη γη από το νησιωτικό έθνος, πολύ πριν την απορρόφησή του στην βρετανική αποικιακή αυτοκρατορία.

Έκθεση Εκπαιδευτικών Εξόδων της UNESCO

Στη Ναμίμπια, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν 8, 5% το 2010. Αυτή ήταν η υψηλότερη αξία που η χώρα έχει καταγράψει τα τελευταία 11 χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι οι πολιτικές της Ναμίμπια για την εξόφληση των δαπανών για την εκπαίδευση έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Η Ναμίμπια κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή κατά τα τελευταία 11 χρόνια (6, 04% του ΑΕΠ) το 2006. Τα δεδομένα της Ναμίμπια προέκυψαν από έρευνα που διενεργήθηκε από τους Οργανισμούς Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, Επιστήμη και Πολιτισμό (UNESCO) και τα αποτελέσματά της συνεχιζόμενη ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον στις δαπάνες της κυβέρνησης της Ναμίμπια για την εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της UNESCO, οι πλησιέστερες δαπάνες της κυβέρνησης της Σουαζιλάνδης για την εκπαίδευση σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν επίσης υψηλές και διαμορφώθηκαν στο 7, 83% το 2010.

Την τελευταία τριάντα πέντε χρόνια, η μεγαλύτερη αξία της Σουαζιλάνδης ανερχόταν σε 8, 06% του ΑΕΠ το 2006, σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι της χαμηλότερης αξίας της κατά 3, 71% το 1996. Οι δαπάνες της χώρας για την εκπαίδευση το 2011 το κατέταξαν μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως. πιθανή μελλοντική ανάπτυξη είναι επίσης πιθανή.

Προσπάθεια για συνεχιζόμενη πρόοδο στην εκπαίδευση

Οι κυβερνητικές δαπάνες για την εκπαίδευση είναι μια τεράστια επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό που ενισχύει το μέλλον της χώρας. Όπως φαίνεται παραπάνω από τις τρεις μελέτες που τονίστηκαν, οι περισσότερες χώρες υιοθετούν αυτήν την έννοια και έχουν αναπροσαρμόσει ανάλογα τους προϋπολογισμούς τους. Στην πραγματικότητα, σε ορισμένες χώρες έχουν επιτευχθεί προϋπολογισμοί σχετικής εκπαίδευσης περίπου 10% ή περισσότερο του ΑΕΠ. Άλλες χώρες εμφανίστηκαν επίσης ως μεγάλοι εκπαιδευτικοί, αυξάνοντας σημαντικά τους σχετικούς προϋπολογισμούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. Είναι προφανές ότι, με το χρόνο, τα περισσότερα έθνη θα εξακολουθήσουν να αυξάνουν τις σχετικές δαπάνες τους για την εκπαίδευση, καθώς αυτό το σημαντικό στοιχείο της κοινωνίας λαμβάνει περισσότερη εκτίμηση παγκοσμίως.

Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ

  • Προβολή πληροφοριών ως:
  • Λίστα
  • Διάγραμμα
ΤάξηΧώραΠοσοστό του ΑΕγχΠ που δαπανήθηκε για την εκπαίδευση
1Λεσότο13, 00%
2Κούβα12.80%
3Νήσοι Μάρσαλ12, 20%
4Κιριμπάτι12, 00%
5Μποτσουάνα9.50%
6Σάο Τομέ και Πρίνσιπε9.50%
7Τιμόρ-Λέστε9.40%
8Δανία8, 70%
9Ναμίμπια8, 40%
10Μολδαβία8, 40%
11Τζιμπουτί8, 40%
12Σουαζιλάνδη8.30%
13Γκάνα8, 10%
14Ισλανδία7, 60%
15Κομόρες7, 60%
16Νέα Ζηλανδία7, 40%
17Palau7, 30%
18Νησιά του Σολομώντα7, 30%
19Κύπρος7, 30%
20Σουηδία7, 00%
21Νορβηγία6, 90%
22Βενεζουέλα6, 90%
23Μάλτα6, 90%
24Βολιβία6, 90%
25Κιργιζιστάν6.80%

Συνιστάται

Οι Επτά Συνόδους Κορυφής
2019
Πόσα είδη των νυχτερίδων υπάρχουν;
2019
Οι μεγαλύτερες πόλεις στο Κονέκτικατ
2019