Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι φυσικοί πόροι της Γκάνας;

Η Γκάνα είναι ένα αφρικανικό έθνος που βρίσκεται στη δυτική άκρη της ηπείρου και εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 92.497 τετραγωνικών μιλίων. Επί του παρόντος, η οικονομία της Γκάνας είναι μεταξύ των 100 πρώτων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, και το 2017 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ήταν το 84ο υψηλότερο στον κόσμο που ανερχόταν στα 47, 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία της οικονομίας της Γκάνα μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, με κυριότερο να είναι η σωστή χρήση των φυσικών πόρων της χώρας, όπως η καλλιεργήσιμη γη και τα ορυκτά.

Αρόσιμη γη

Ένας από τους πιο ζωτικούς φυσικούς πόρους της Γκάνας είναι η καλλιεργήσιμη γη που κάλυψε περίπου το 20, 66% της συνολικής έκτασης της χώρας από το 2014. Από το 2004, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το μέγεθος της αρόσιμης γης στη Γκάνα κυμάνθηκε σημαντικά, με τις διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών σε όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες της χώρας. Το εργατικό τμήμα της Γκάνα εκτιμά ότι το 2013, περισσότερο από το 53% του εργατικού δυναμικού του έθνους απασχολείται στον αγροτικό τομέα. Οι αγρότες της Γκάνας αναπτύσσουν μια μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών, όπως τα μαρμελάδα και οι γλυκοπατάτες που καλλιεργούνται κυρίως για συντήρηση, ενώ το κακάο, το καουτσούκ και το ζαχαροκάλαμο καλλιεργούνται κυρίως για την εξαγωγική αγορά. Λόγω της σημασίας της γεωργίας για την οικονομία της Γκάνας, η κυβέρνηση έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση του τομέα, κυρίως μέσω της παροχής κατάρτισης στους αγρότες με σύγχρονες γεωργικές τεχνικές. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Γκάνας, ο αγροτικός τομέας της χώρας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όπως οι διακυμάνσεις των τιμών των γεωργικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά και η ανεπαρκώς ανεπτυγμένη υποδομή μεταφορών της χώρας.

Κακάο

Η Γκάνα είναι γνωστή για την παραγωγή κακάου καθώς η χώρα θεωρείται συχνά ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς κακάου παγκοσμίως. Οι περισσότεροι αγρότες κακάο της Γκάνας καλλιεργούν την καλλιέργεια σε δασικές περιοχές, όπως οι περιοχές του Βόλτα και της Ανατολικής Ευρώπης λόγω των υψηλών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν σε αυτές τις περιοχές. Η βιομηχανία κακάο της Γκάνας αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι από το 2000 έως το 2003 ο τομέας αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 16%. Παρά την ταχεία ανάπτυξη του τομέα του κακάου, αντιμετωπίζει αρκετές σημαντικές προκλήσεις, όπως το λαθρεμπόριο και η μακρά περίοδος που χρειάζεται το κακάο για να ωριμάσει.

Δάση

Το 2015, περίπου το 41% ​​της επικράτειας της Γκάνα καλύφθηκε από δάση σύμφωνα με εκτιμήσεις που συνέταξε η Παγκόσμια Τράπεζα. Από το 2004, η δασική κάλυψη της Γκάνα ήταν περίπου 39, 6%, η έκταση κάτω από τα δάση είχε αυξηθεί δραματικά, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην κυβέρνηση της Γκάνας τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης των δασών. Τα δάση στο νότιο τμήμα της Γκάνας θεωρούνται πιο οικονομικά βιώσιμα από τα δάση στην υπόλοιπη χώρα. Ο τομέας της δασοκομίας είναι ζωτικός για την οικονομία της Γκάνας και το 1990 συνέβαλε στο 4, 22% του ΑΕγχΠ της χώρας. Η κυβέρνηση της Γκάνας επένδυσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στον τομέα της δασοκομίας για να τον εκσυγχρονίσει και να την καταστήσει πιο παραγωγική.

Ψάρι

Η Γκάνα διαθέτει τεράστιους αλιευτικούς πόρους, αποτελούμενους από θαλάσσια ψάρια και ψάρια γλυκού νερού. Οι Γκάνα αλιείς παίρνουν κυρίως τα ψάρια γλυκού νερού από τις λίμνες όπως το Volta και το Bosumtwi. Στη Γκάνα, η θαλάσσια αλιεία περιορίζεται στον Ατλαντικό Ωκεανό που βρίσκεται στο νότιο άκρο της χώρας. Εκτός από τα φυσικά αλιευτικά πεδία, οι Γκάνα αλιείς λαμβάνουν επίσης ψάρια από ιχθυοτροφεία. Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Γκάνας και η κυβέρνηση εκτιμά ότι κατά μέσο όρο ο κλάδος της αλιείας συνεισέφερε το 3% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Το τμήμα εργασίας της Γκάνας εκτιμά ότι περίπου το 10% του πληθυσμού της χώρας εξαρτάται από τον αλιευτικό τομέα. Η κυβέρνηση της Γκάνα έχει επενδύσει τεράστια χρηματικά ποσά προσπαθώντας να λύσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας της χώρας.

Μεταλλικά στοιχεία

Η Γκάνα διαθέτει μια τεράστια ποσότητα ορυκτών εντός των συνόρων της, που κυμαίνονται από χρυσό έως διαμάντια που αποτελούν βασικούς φυσικούς πόρους. Η κυβέρνηση της Γκάνας εκτιμά ότι, κατά μέσο όρο, η μεταλλευτική βιομηχανία συνέβαλε στο 5% του ΑΕΠ του έθνους. Τα ορυκτά στη Γκάνα εξάγονται κυρίως για την εξαγωγική αγορά, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα ορυκτά αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Η κυβέρνηση της Γκάνας ενθάρρυνε επενδυτές από άλλα έθνη όπως η Νότια Αφρική και ο Καναδάς να επενδύσουν στην εξορυκτική βιομηχανία της χώρας. Παρά τα πολυάριθμα οφέλη που προσφέρει ο εξορυκτικός τομέας στην οικονομία της Γκάνας, έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον της χώρας καθώς μειώνει τη φυσική ομορφιά της χώρας. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει έργα ανάκτησης γης για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης.

Χρυσός

Ένα βασικό ορυκτό στη Γκάνα είναι ο χρυσός, ο οποίος παράγεται κατά κύριο λόγο από υπόγεια και αλλουβιακά ορυχεία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Γκάνας, ο χρυσός αποτελούσε σχεδόν το 90% των ορυκτών που εξάγονται από τη χώρα κάθε χρόνο. Οι καταθέσεις χρυσού της Γκάνα έχουν προσελκύσει εταιρείες από τον Καναδά, όπως η Red Back Mining Company, και εταιρείες από τη Νότια Αφρική, όπως η εταιρεία Anglo Gold Ashanti. Για τις περισσότερες από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, περίπου το 20% του χρυσού που εξορύσσεται στη Γκάνα εξήχθη από υπόγεια ορυχεία, ιδιαίτερα στην περιοχή Ashanti.

Διαμάντια

Η Γκάνα έχει επίσης σημαντικές καταθέσεις διαμαντιών που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας. Η αλλουβιακή εξόρυξη είναι η κύρια μέθοδος μέσω της οποίας εξάγονται διαμάντια στη Γκάνα. Το 2009, η Γκάνα παρήγαγε 370.000 καράτια ακατέργαστων διαμαντιών και αν και αυτά είναι ελάχιστα σε σύγκριση με τους κορυφαίους παραγωγούς παγκοσμίως, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας. Το 2014 η χώρα κατατάχθηκε στους κορυφαίους παραγωγούς ακατέργαστων διαμαντιών. Μια έκθεση για το 2014 έδειξε ότι η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας των διαμαντιών της Γκάνας είναι η παράνομη διακίνηση των πολύτιμων λίθων σε γειτονικές χώρες όπως η Ακτή του Ελεφαντοστού.

Πετρέλαιο

Ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι αρκετοί οργανισμοί αναζητούσαν πετρέλαιο στη Γκάνα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Παρά τη μακρά ιστορία της πετρελαϊκής εξερεύνησης στη χώρα, το πρώτο εμπορικά βιώσιμο πεδίο ανακαλύφθηκε το 2008. Η Γκάνα πιστεύεται ότι έχει μεταξύ 5 και 7 δισεκατομμυρίων βαρελιών αποθεμάτων πετρελαίου, γεγονός που καθιστά τη χώρα την 6η μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής και την 25η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου.

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία της Γκάνας

Η οικονομία της Γκάνας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η ανεπαρκώς ανεπτυγμένη υποδομή καθώς και τα υψηλά ποσοστά φτώχειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η κυβέρνηση της Γκάνα συνεργάζεται με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που επηρεάζουν την οικονομία της. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η γεωργία της Γκάνας έχει τεράστιο δυναμικό να είναι ένας από τους κυριότερους τομείς της οικονομίας και θα μπορούσε εύκολα να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την έκθεση, η γεωργία έχει σημαντικά μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ιδίως στην απασχόληση, με τη δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων από 750 θέσεων εργασίας για κάθε επιπλέον 1 εκατ. Δολάρια παραγωγής.

Συνιστάται

Ποιες χώρες υπήρξαν στη Σελήνη;
2019
Τι αντιπροσωπεύουν τα ολυμπιακά δαχτυλίδια;
2019
Χώρες με τους περισσότερους επιχειρησιακούς δορυφόρους στην τροχιά
2019