Χώρες που απαιτούν τα περισσότερα έγγραφα για την εξαγωγή αγαθών

Οι καθυστερήσεις των λιμένων και η συμφόρηση έχουν άμεσο αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο και στη διαθεσιμότητα των αγαθών στην αγορά. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, υπέστησαν σημαντικά, λόγω των καθυστερήσεων των λιμένων και των εξαγωγών, χάνοντας εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Οι καθυστερήσεις στις εξαγωγές έχουν επίσης προκαλέσει μεγάλη συμφόρηση στο λιμάνι, καθιστώντας την κυκλοφορία των εμπορευμάτων εξαγωγής και εισαγωγής πολύ αργή. Αυτές οι καθυστερήσεις και η συμφόρηση στο λιμάνι οφείλονται κυρίως σε μεγάλες λιμενικές διαδικασίες που συνεπάγονται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε ορισμένες χώρες, όπως το Αφγανιστάν, χρειάζονται έως και 86 ημέρες για να εξάγουν προϊόντα στην παγκόσμια αγορά λόγω κουραστική γραφειοκρατία μεταξύ άλλων παραγόντων. Ορισμένες από τις χώρες που απαιτούν τις περισσότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην παγκόσμια αγορά περιλαμβάνουν εκείνες που αναφέρονται παρακάτω.

Δημοκρατία του Κονγκό

Η Δημοκρατία του Κονγκό είναι η 8η μεγαλύτερη οικονομία εξαγωγής στον κόσμο και μία από τις πιο σύνθετες οικονομίες σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιου Οικονομικού Δυναμικού της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Δημοκρατία του Κονγκό εξάγει κυρίως πετρέλαιο και χαλκό στην Κίνα, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία μεταξύ άλλων χωρών. Πολλές γραφειοκρατικές ενέργειες που σχετίζονται με την εξαγωγή αγαθών εκτός της χώρας περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την ήδη ασταθή οικονομία. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, ένας εξαγωγέας θα χρειαστεί να έχει ένδεκα έγγραφα πριν να αποστείλει τα εμπορεύματά του. Τα έγγραφα που απαιτούνται από την τελωνειακή υπηρεσία περιλαμβάνουν έναν κατάλογο συσκευασίας, φορτωτική, έντυπο δήλωσης εξαγωγής, εμπορικό τιμολόγιο, πιστοποιητικό προέλευσης και φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που παρέχονται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών υγείας.

Καμερούν

Το Καμερούν αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, ιδίως του διεθνούς εμπορίου. Η ανεπαρκής γραφειοκρατία, η διαφθορά και οι παραδοσιακές επιχειρηματικές μέθοδοι εξακολουθούν να επηρεάζουν τον επιχειρηματικό τομέα. Ο τομέας των εξαγωγών δεν έχει ακόμη υιοθετήσει υπηρεσίες πληροφορικής και πληροφορικής (ΤΠΕ) στις δραστηριότητές του με τις περισσότερες εξαγωγικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με το χέρι. Το Καμερούν είναι μία από τις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις εξαγωγές παγκοσμίως, λόγω της ανεπαρκούς υποδομής και της τεράστιας γραφειοκρατίας. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να διαθέτει ένδεκα έγγραφα κατά την εξαγωγή προϊόντων από το Καμερούν. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικό σφραγίδας ή πιστοποιητικό εξόφλησης, έντυπο δήλωσης εξαγωγής, πιστοποιητικό καταγωγής και φορτωτική. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε τριπλούν, καθυστερώντας περαιτέρω τη διαδικασία εξαγωγής.

Νεπάλ

Το Νεπάλ είναι μία από τις χώρες με τον υψηλότερο αριθμό απαιτούμενων εγγράφων για έγγραφα εξαγωγής στον κόσμο. Υπάρχουν περισσότερα από 25 έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν ανάλογα με τα εξαγόμενα προϊόντα. Κατά μέσο όρο, ένας εξαγωγέας στο Νεπάλ πρέπει να έχει ένδεκα έγγραφα κατά την αποστολή ενός προϊόντος. Ορισμένα από τα κοινά έγγραφα εξαγωγής που απαιτούνται από τις αρχές του Νεπάλ περιλαμβάνουν ένα δελτίο συσκευασίας, φορτωτική, έντυπο τελωνειακής διασάφησης, δελτίο εξουσιοδότησης για την εκκαθάριση των εμπορευμάτων, πιστοποιητικό χορήγησης άδειας θεώρησης, πιστοποίηση αξίας και έντυπο εγγραφής στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Υπάρχει επίσης, μεταξύ άλλων εγγράφων, ειδικό έντυπο απελευθέρωσης για τα κόκαλα, τη χειροτεχνία, τα αγάλματα και τα ξυλόγλυπτα, το πιστοποιητικό προέλευσης, το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό (κυρίως για τα γεωργικά προϊόντα), το Πιστοποιητικό και το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ). Τα πολλά απαιτούμενα έγγραφα κατέστησαν τη διαδικασία εξαγωγής αγαθών έξω από το Νεπάλ μακρά και κουραστική, ως εκ τούτου αποθαρρύνοντας το διεθνές εμπόριο.

Τόσα πολλά έγγραφα, τόσο λίγο χρόνο

Το Μαλάουι, η Μογγολία, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, η Αγκόλα, το Ιράκ και το Αφγανιστάν απαιτούν από τους εξαγωγείς να συμπληρώνουν τουλάχιστον δέκα έγγραφα προτού εξαγάγουν προϊόντα από τις χώρες τους. Ορισμένα από τα κοινά έγγραφα αυτών των χωρών περιλαμβάνουν φορτωτική, εμπορικό τιμολόγιο, πιστοποιητικό καταγωγής, εμπορικό τιμολόγιο και έντυπο δήλωσης εξαγωγής. Χωρίς κανένα από τα έγγραφα αυτά, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή οποιουδήποτε από αυτές τις χώρες.

Χώρες που απαιτούν τα περισσότερα έγγραφα για την εξαγωγή αγαθών

ΤάξηΧώραΈγγραφα που απαιτούνται για την εξαγωγή αγαθών
1Δημοκρατία του Κονγκό11
2Καμερούν11
3Νεπάλ11
4Μαλάουι11
5Μογγολία11
6Ουζμπεκιστάν11
7Τατζικιστάν11
8Αγκόλα10
9Ιράκ10
10Αφγανιστάν10

Συνιστάται

Χώρες με την καλύτερη υποδομή
2019
Χώρες με μη κωδικοποιημένα συντάγματα
2019
Ποιος ήταν ο παλαιότερος πάπας που εκλέχθηκε ποτέ;
2019