Χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά πρωτοβάθμιας αποφοίτησης

Το ποσοστό αποφοίτησης του δημοτικού σχολείου, που αναφέρεται επίσης ως ποσοστό πρωτοβάθμιας ολοκλήρωσης, είναι το ποσοστό του συνολικού αριθμού των σπουδαστών που ολοκληρώνουν με επιτυχία το τελικό έτος του δημοτικού σχολείου σε μια χώρα εντός ενός δεδομένου έτους. Μπορούμε να καθορίσουμε το ποσοστό πρωτοβάθμιας ολοκλήρωσης ως τον αριθμό των αποφοίτων δημοτικού σχολείου διαιρούμενο με τον αριθμό των παιδιών που έχουν φθάσει στην ηλικία αποφοίτησης του δημοτικού σχολείου.

Ομοίως, ο ακαθάριστος δείκτης πρόσληψης για τον τελευταίο βαθμό του δημοτικού σχολείου ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός νεοεισερχόμενων στην τελευταία τάξη του δημοτικού, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, που σχετίζεται με το συνολικό αριθμό των παιδιών που έχουν επιτύχει τη σωστή ηλικία για εισάγοντας τον τελευταίο βαθμό. Ο αριθμός των νεοεισερχομένων ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός των παιδιών του τελευταίου βαθμού δημοτικού σχολείου μείον τον αριθμό των επαναληπτών. Συνολικά, αυτό αφήνει τον ακαθάριστο δείκτη πρόσληψης για τον τελευταίο βαθμό του δημοτικού σχολείου καθώς ο αριθμός των παιδιών του τελευταίου βαθμού του δημοτικού σχολείου μείον τους αναμεταδότες χωρίζεται στον συνολικό αριθμό των παιδιών που έχουν την τελευταία βαθμίδα εισόδου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η συνάφεια των βαθμών αποφοίτησης των δημοτικών σχολείων

Αυτά τα δύο ποσοστά, εκφραζόμενα ως ποσοστό της ηλικιακής ομάδας, είναι σημαντικοί δείκτες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων σε μια δεδομένη χώρα. Οι συντελεστές μας βοηθούν επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα τους κοινωνικούς παράγοντες που εμποδίζουν ή ενισχύουν τη γενική ευημερία του πληθυσμού. Τα ποσοστά αυτά είναι γενικά χαμηλότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικούς αγώνες που περιορίζουν τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και εμποδίζουν πολιτικές που συμβάλλουν στην παιδαγωγική ανάπτυξη.

Τα χαμηλότερα ποσοστά συμπλήρωσης δημοτικού σχολείου παγκοσμίως

Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρουν ότι το Νότιο Σουδάν έχει το χαμηλότερο ποσοστό αποφοίτησης δημοτικού σχολείου παγκοσμίως στο 37, 37%. Αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά την εκπαίδευση του Νότου Σουδάν, θα ανακαλύψουμε ένα αδύναμο σύστημα που αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Το εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνεται μετά από τη Δημοκρατία του Σουδάν, με 8 βαθμούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθούμενος από άλλα 4 χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την επίσημη γλώσσα των ακαδημαϊκών επικοινωνιών να είναι τα αγγλικά. Ωστόσο, λόγω των κοινωνικών συνθηκών που ενυπάρχουν στη χώρα, τα ποσοστά αναλφαβητισμού είναι αξιοσημείωτα υψηλά και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν μπορεί να διαβάσει ή να γράψει. Τα θηλυκά είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στις διακρίσεις και έτσι το Νότιο Σουδάν έχει περίπου 1 στα 4 μέλη του γυναικείου πληθυσμού της σχολικής ηλικίας που φοιτούν στο σχολείο και το χαμηλότερο ποσοστό γραμματισμού των γυναικών στον κόσμο. Παρόλο που η κυβέρνηση έχει καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την αύξηση της συμμετοχής, πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο σύντομα μετά την εγγραφή τους. Όσον αφορά την εκπαιδευτική υποδομή, το Νότιο Σουδάν έχει έλλειψη εκπαιδευτικών χώρων και ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, ενώ τα κεφάλαια για την εκπαίδευση είναι πολύ χαμηλά. Πολλά «σχολεία» εδώ διεξάγονται στην ύπαιθρο, χωρίς επίσημη δομή για να τους φιλοξενήσουν.

Το Τσαντ ακολουθεί στενά το Νότιο Σουδάν ως ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτησης του δημοτικού, με μόλις 38, 78%. Το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα ακολουθεί το γαλλικό μοντέλο, με 6 χρόνια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθούμενο από 7 χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση του Τσαντ, επίσης, το σκληρό κοινωνικό πλαίσιο καθορίζει ένα υψηλό ποσοστό παιδιών που εγκαταλείπουν το δημοτικό σχολείο μετά την εγγραφή και κακές συνθήκες εκπαίδευσης.

Τα χαμηλά βασικά επίπεδα εκπαίδευσης οδηγούν σε αργή οικονομική ανάπτυξη

Άλλες χώρες με χαμηλή βαθμολόγηση δημοτικού είναι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (45, 35%), η Αιθιοπία (47, 25%), η Μοζαμβίκη (49, 25%) και ο Νίγηρας (49, 59%). Άλλα σχετικά στοιχεία για τις χώρες που καταρτίζουν αυτόν τον κατάλογο αποδεικνύουν σαφώς ότι τα χαμηλά ποσοστά αποφοίτησης δημοτικών σχολείων είναι συχνά η συρροή των φτωχών εκπαιδευτικών συστημάτων σε συνδυασμό με τα κοινωνικά πλαίσια που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων με τις εθνικές διακρίσεις και τις διακρίσεις λόγω φύλου και τις χαμηλές κοινωνικές εκτιμήσεις της μάθησης. Καθώς οι χώρες αυτές προσπαθούν να αναπτύξουν τις οικονομίες τους, η αυξημένη προσβασιμότητα στην εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού θα καταστεί όλο και περισσότερο περιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των οικονομικών τους δυνατοτήτων.

Χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά πρωτοβάθμιας αποφοίτησης

  • Προβολή πληροφοριών ως:
  • Λίστα
  • Διάγραμμα
ΤάξηΟνομα χώρας% της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας που αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο
1Νότιο Σουδάν37, 37%
2Τσαντ38, 78%
3Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής45.35%
4Αιθιοπία47, 25%
5Μοζαμβίκη49, 25%
6Νίγηρα49.59%
7Ουγκάντα54.24%
8Αγκόλα54, 32%
9Ισημερινή Γουινέα54, 79%
10Σουδάν56, 97%
11Μάλι58, 83%
12Λιβερία58, 83%
13Ρουάντα59.34%
14Ακτή του Ελεφαντοστού60, 50%
15Τζιμπουτί60, 64%
16Σενεγάλη60, 91%
17Γκινέα61, 96%
18Μπουρκίνα Φάσο62, 75%
19Αραβική Δημοκρατία της Συρίας63.90%
20Γουινέα-Μπισσάου63, 98%
21Ιράκ66, 32%
22Μαδαγασκάρη68, 46%
23Μπουρούντι69, 98%
24Υεμένη, Rep.70, 12%
25Γκάμπια, Η70, 52%

Συνιστάται

Οι μεγαλύτερες θρησκείες στην Ουαλία
2019
Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι φυσικοί πόροι της Αυστρίας;
2019
Κορυφαίες χώρες παραγωγής φρούτων στον κόσμο
2019