Τι είναι το Ευκαρυωτικό;

Τι είναι ένας ευκαρυωτικός;

Ένα ευκαρυωτικό είναι ένας οργανισμός του οποίου τα οργανίδια και ο πυρήνας περιορίζονται στη μεμβράνη του.

Χαρακτηριστικά ευκαρυωτικών κυττάρων

Πρώτον, οι ευκαρυώτες αποτελούνται από μια σειρά εσωτερικών ανατομικών δεσμών που είναι γνωστές ως οργανίδια. Η δομή του σώματος αποτελείται από μικροσωληνάρια, ενδιάμεσα νημάτια και μικροϊντίδια που καθορίζουν τη διάταξη και την εμφάνιση του κυττάρου. Επιπλέον, το DNA των ευκαρυωτικών διαιρείται σε έναν αριθμό δεσμών που ονομάζονται χρωμοσώματα. Αυτά τα χρωμοσώματα διαχωρίζονται από μια μικροσωληνική ατράκτωση σε περίπτωση πυρηνικής διαίρεσης. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των ευκαρυωτικών είναι η εσωτερική μεμβράνη. Τα κύτταρα ευκαρυωτικών έχουν δομές που συνδέονται με τη μεμβράνη και ονομάζονται σύστημα ενδομεμβράνης. Τα κύτταρα καταναλώνουν τρόφιμα μέσω της διαδικασίας της ενδοκυττάρωσης, η οποία περιλαμβάνει την διάσπαση της εξωτερικής μεμβράνης για να σχηματιστεί ένα κυστίδιο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ευκαρυωτικών είναι ότι περιέχουν πλαστίδια και μιτοχόνδρια. Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια που παρέχουν ενέργεια στα κύτταρα μετατρέποντας τα απορροφημένα σάκχαρα σε τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP). Τα μιτοχόνδρια επίσης βοηθούν στην αερόβια αναπνοή των κυττάρων. Τα πλασίδια από την άλλη πλευρά είναι οργανίδια διπλής μεμβράνης τα οποία βοηθούν στην παρασκευή και αποθήκευση σημαντικών χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται από τα κύτταρα. Βρίσκονται σε κύτταρα φυτών όπως φυτά και άλγη. Τα πλασίδια περιέχουν χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία φωτοσύνθεσης στα φυτά.

Οι περισσότεροι ευκαρυωτικοί έχουν επίσης κυτταροσκελετά που είναι μακριές και λεπτές προεξοχές γνωστές ως μαστίγια ή κροκάλες. Τα κελύφη και τα μαστίγια χρησιμοποιούνται στα κύτταρα για να διευκολύνουν τη σίτιση, την αίσθηση και την κίνηση. Επιπλέον, τα κύτταρα των περισσότερων χρωματοσωμάτων, των μυκήτων και των φυτών περιέχουν ένα κυτταρικό τοίχωμα το οποίο είναι ένα στρώμα έξω από την κυτταρική μεμβράνη. Η λειτουργία του κυτταρικού τοιχώματος είναι να δοθεί η δομική στήριξη του κυττάρου, η προστασία και να παρέχεται με μηχανισμό φιλτραρίσματος. Αποτρέπει επίσης την υπερβολική επέκταση της κυψέλης κάθε φορά που εισέρχεται νερό.

Ταξινόμηση των Ευκαρυωτών

Αρχικά, οι μονοκύτταροι ευκαρυώτες ταξινομήθηκαν ως φυτά ή ζώα. Ωστόσο, αυτό άλλαξε το 1830, αφού ο Γιώργος Goldfuss ετοίμασε την ονομασία "πρωτόζωα" σε σχέση με τα ποντίκια. Η ομάδα επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει όλους τους μονοκύτταρους ευκαρυώτες. Τελικά, οι ευκαρυώτες αποτελούνται από τέσσερα βασίλεια: τα Πρωτόστα, τους Πλανήτες, τους Μύκητες και το Animalia. Το 2012 οι ευκαρυώτες ταξινομούνται περαιτέρω σε πέντε σούπερ ομάδες, δηλαδή: Archaeplastida, Opisthokonta, SAR, Amoebozoa και Escavata. Εκτός από αυτές, υπάρχουν και άλλες δευτερεύουσες κατηγορίες ευκαρυωτών που περιλαμβάνουν την Τελωνειακή, Haptophyta, Cryptophyta, Centrohelida, Picozoa, Breviatea, Apusomonadida, Ancyromonadida και το γένος Collodictyon.

Διαφορές ανάμεσα στα ευκαρυωτικά κύτταρα των ζώων και των φυτών

Η πρώτη διαφορά είναι ότι τα ζωικά κύτταρα δεν έχουν κυτταρικά τοιχώματα και χλωροπλάστες ενώ τα φυτικά κύτταρα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεύτερον, τα ζωικά κύτταρα έχουν μικρότερα κενοτόπια σε σύγκριση με τα φυτικά κύτταρα. Τρίτον, δεδομένου ότι τα ζωικά κύτταρα δεν διαθέτουν κυτταρικά τοιχώματα, έχουν ακανόνιστα και διαφορετικά σχήματα. Ωστόσο, τα φυτικά κύτταρα διατηρούν το σχήμα τους.

Αναπαραγωγή σε ευκαρυωτικά κύτταρα

Η κυτταρική διαίρεση στα ευκαρυωτικά λαμβάνει χώρα ασυμπτωματικά μέσω της διαδικασίας της μίτωσης. Οι ευκαρυώτες αναπαράγονται επίσης μέσω σεξουαλικής αναπαραγωγής που περιλαμβάνει απλοειδή και διπλοειδή μέσω της μείωσης. Οι ευκαρυώτες έχουν χαμηλότερους χρόνους γενεάς και μεγαλύτερους χρόνους γενεάς σε σύγκριση με τους προκαρυώτες. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η αμοιβάδα που πιστεύεται ότι ήταν ασεξουαλική είναι στην πραγματικότητα σεξουαλική. Το ενήλικο ανθρώπινο σώμα αποτελείται από πάνω από 210 διαφορετικούς τύπους κυττάρων.

Συνιστάται

Ποιες χώρες συνορεύουν Βιρτζίνια;
2019
Αληθινά γεγονότα κροκοδείλου: Ζώα της Ωκεανίας
2019
Ποια ήταν η σφαγή του Jonestown;
2019