Τι είδους κυβέρνηση έχει η Ρουάντα;

Τι είδους κυβέρνηση έχει η Ρουάντα;

Η Ρουάντα είναι μια χώρα της Ανατολικής Αφρικής που κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1962. Η χώρα ήταν μέρος της Γερμανικής Ανατολικής Αφρικής από το 1885 έως το 1919, όταν ανέλαβαν οι Βέλγοι. Οι αποικιακές δυνάμεις διέθεταν την αποικία μέσω των βασιλιάδων και ευνόησαν τον Τούτση στη διοίκηση. Πριν από την ανεξαρτησία του το 1959, η πλειοψηφία της εθνικής ομάδας Hutu πραγματοποίησε επανάσταση και ανέτρεψε τον κυβερνώντα Τούτσι. Στα επόμενα χρόνια δολοφονήθηκαν πολλοί Τούτσι και περισσότεροι από 150.000 εξορίστηκαν ως πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες. Αργότερα, τα παιδιά αυτών των προσφύγων σχημάτισαν μια αντάρτικη οργάνωση γνωστή ως το Πατριωτικό Μέτωπο της Ρουάντα (RPF) και ξεκίνησαν έναν εμφύλιο πόλεμο το 1990, ο οποίος κορυφώθηκε με τη γενοκτονία του 1994. Το ΙΠΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Paul Kagame, είναι ο κυρίαρχος θεσμός στην πολιτική της Ρουάντα. Η χώρα έχει αποκαταστήσει την αποστολή της μετά τις καταστροφικές καταστροφές του πολέμου κατά τη γενοκτονία.

Εκτελεστικό τμήμα κυβέρνησης

Η Ρουάντα είναι μια προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο που είναι επικεφαλής τόσο του κράτους όσο και της κυβέρνησης, καθώς και αρχηγός των αμυντικών δυνάμεων της χώρας. Ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα με καθολική ψηφοφορία για ενήλικες, για να υπηρετήσει επταετή θητεία και μπορεί να εκλεγεί για δύο τουλάχιστον θητείες. Ο πρόεδρος και το υπουργικό συμβούλιο κατέχουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες στη χώρα. Ο πρόεδρος ορίζει τον πρωθυπουργό και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Το υπουργικό συμβούλιο ευθύνεται άμεσα στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας. Ορισμένα από τα καθήκοντα του προέδρου περιλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση και την έγκριση των συνθηκών, τη δημιουργία πολιτικής σε συνεργασία με το υπουργικό συμβούλιο, την κήρυξη κρίσης ή πολέμου και την υπογραφή προεδρικών διαταγών. Οι αρμοδιότητες του πρωθυπουργού περιλαμβάνουν τον συντονισμό της λειτουργίας του υπουργικού συμβουλίου, τη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου και τη διαμόρφωση κυβερνητικών προγραμμάτων μαζί με άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός προεδρεύει επίσης των συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συνόδου όταν ο πρόεδρος απουσιάζει, αναθέτει καθήκοντα σε υπουργούς κρατών και μπορεί να διορίζει στρατιωτικούς και αστυνομικούς.

Νομοθετικό Τμήμα της Κυβέρνησης

Η Ρουάντα διαθέτει ένα δικοινοτικό κοινοβουλευτικό σύστημα αποτελούμενο από τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Γερουσία έχει 26 μέλη τα οποία είτε διορίζονται είτε εκλέγονται για να εκπροσωπούνται για οκταετή θητεία. 12 μέλη επιλέγονται από τομεακά ή επαρχιακά συμβούλια και άλλα οκτώ επιλέγονται από τον πρόεδρο της Ρουάντα για να εξασφαλίσουν ότι εκπροσωπούνται ιστορικά περιθωριοποιημένες κοινότητες. Τέσσερα μέλη εκλέγονται από το Φόρουμ των Πολιτικών Κομμάτων, ενώ δύο εκλέγονται από το πανεπιστημιακό προσωπικό. Η Βουλή αποτελείται από 80 βουλευτές που στέκονται στην αίθουσα. 53 βουλευτές εκλέγονται μέσω αναλογικής εκπροσώπησης, ενώ τα επαρχιακά συμβούλια εκλέγουν 24 βουλευτές. Ένας αντιπρόσωπος επιλέγεται από την Ομοσπονδία των ενώσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ δύο λαμβάνουν το διορισμό τους από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Δικαστικό Τμήμα Κυβέρνησης

Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας είναι το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο απαρτίζεται από τον αρχηγό της δικαιοσύνης, τους αναπληρωτές προϊσταμένους δικαστές και 15 δικαστές που οργανώνονται σε ομάδες τριών δικαστών. Το ανώτατο δικαστήριο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, τον αντιπρόεδρο και 24 δικαστές, οι οποίοι είναι δομημένοι σε πέντε τμήματα. Ο πρόεδρος, σε διαβούλευση με το υπουργικό συμβούλιο και το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο (SCJ), ορίζει δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να εγκριθεί από τη σύνοδο. Ο επικεφαλής της δικαιοσύνης και ο αναπληρωτής του διορίζονται για να υπηρετήσουν για μία μόνο, μη ανανεώσιμη 8ετή θητεία. Ο πρόεδρος ορίζει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου και αυτοί οι διορισμοί πρέπει να εγκριθούν από τη γερουσία. Εκτός από το ανώτατο δικαστήριο και το ανώτατο δικαστήριο, η χώρα διαθέτει εμπορικά δικαστήρια, εμπορικά δικαστήρια, πρωτοβάθμια δικαστήρια, ενδιάμεσα δικαστήρια, στρατιωτικά εξειδικευμένα δικαστήρια και δικαστήριο Gacaca. Το δικαστήριο Gacaca άρχισε να λειτουργεί το 2001, αφού ιδρύθηκε από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, για να δώσει το κοινό σε περιπτώσεις γενοκτονίας εναντίον του Tutsis. Ο πρόεδρος ορίζει τους δικαστές μετά από διαβούλευση με το υπουργικό συμβούλιο, καθώς και με το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Οι εξελεγμένοι δικαστές περιμένουν την έγκριση της γερουσίας.

Διοικητικές μονάδες

Το έδαφος της Ρουάντα χαρακτηρίζεται από πέντε επαρχίες, επίσης γνωστές ως intara, οι οποίες χωρίζονται περαιτέρω σε τριάντα συνοικίες ή ακάρες. Οι πέντε επαρχίες είναι: Βόρεια επαρχία, Δυτική επαρχία, νότια επαρχία, ανατολική επαρχία και επαρχία Κιγκάλι.

Συνιστάται

Η εθνική οδός Karakoram - το "Όγδοο θαύμα του κόσμου";
2019
Οι πλουσιότερες χώρες της Καραϊβικής
2019
Dark Sky πάρκα στον Καναδά
2019