Τι είδους κυβέρνηση έχει η Λευκορωσία;

Κυβέρνηση της Λευκορωσίας

Η Λευκορωσία κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση τον Ιούλιο του 1990. Μέχρι το 1994, η χώρα ενέκρινε το Σύνταγμά της, το οποίο καθιέρωσε μια προεδρική δημοκρατία και ένα σύστημα κοινοβουλευτικής κυβέρνησης με δύο κοινοβουλευτικά όργανα. Ένα προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης σημαίνει ότι ο Πρόεδρος χρησιμεύει τόσο ως αρχηγός του κράτους όσο και ως αρχηγός κυβέρνησης, ενώ παράλληλα είναι επικεφαλής του εκτελεστικού κλάδου. Η κυβέρνηση της Λευκορωσίας χωρίζεται σε 3 κλάδους: εκτελεστικό, νομοθετικό και δικαστικό. Αυτό το άρθρο εξετάζει προσεκτικά το καθένα.

Εκτελεστικό τμήμα της κυβέρνησης της Λευκορωσίας

Ο εκτελεστικός τομέας της κυβέρνησης είναι επικεφαλής του προέδρου της Λευκορωσίας. Το άτομο σε αυτή τη θέση εκλέγεται από τον γενικό πληθυσμό για να υπηρετήσει μια πενταετή θητεία. Το Σύνταγμα του 1994 καθόρισε αρχικά ένα όριο δύο όρων για τον Πρόεδρο. Ο σημερινός πρόεδρος Λουκασένκο εξελέγη το 1994 και πάλι το 1999. Στο τέλος της δεύτερης θητείας του, ο πληθυσμός ψήφισε υπέρ του δημοψηφίσματος του 2004 στη Λευκορωσία, το οποίο του επέτρεψε να συνεχιστεί για τρίτη φορά. Μέχρι σήμερα, ο Λουκασένκο ήταν το μόνο πρόσωπο που διετέλεσε Πρόεδρος στη μετασοβιετική Λευκορωσία.

Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για τον διορισμό του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι επικεφαλής του νομοθετικού κλάδου, και του Υπουργικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι επικεφαλής κάθε κυβερνητικού Υπουργείου. Επιπλέον, ο Πρόεδρος αναθέτει τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπογράφει νομοσχέδια, εκδίδει ετήσια ομιλία στο Κοινοβούλιο και ενεργεί ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε διεθνές επίπεδο, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας μπορεί να διαπραγματευτεί διακυβερνητικές υποθέσεις και να υπογράψει συνθήκες.

Νομοθετικό Τμήμα της Κυβέρνησης της Λευκορωσίας

Ο νομοθετικός κλάδος της κυβέρνησης αποτελείται από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο και την Εθνοσυνέλευση. Η Εθνοσυνέλευση είναι το κοινοβουλευτικό σώμα της κυβέρνησης και χωρίζεται σε 2 τομείς: το Συμβούλιο της Δημοκρατίας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Συμβούλιο της Δημοκρατίας υπηρετεί ως ανώτερη Βουλή του Κοινοβουλίου και αποτελείται από 64 μέλη. Η ιδιότητα του μέλους βασίζεται στην πολιτική γεωγραφία της χώρας με 8 μέλη που εκπροσωπούν κάθε μία από τις 6 περιοχές, 8 μέλη που εκπροσωπούν την πρωτεύουσα του Μινσκ και 8 μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων λειτουργεί ως κατώτερη Βουλή του Κοινοβουλίου και αποτελείται από 110 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από το ευρύ κοινό. Η σημερινή πολιτική εκπροσώπηση είναι η εξής: Ανεξάρτητη (93 έδρες), Κομμουνιστικό Κόμμα (8 έδρες), Λευκορωσικό Πατριωτικό Κόμμα (3 έδρες), Δημοκρατικό Κόμμα Εργασίας και Δικαιοσύνης (3 έδρες), Αντιπολίτευση (2 έδρες) (1 θέση).

Δικαστικό Υποκατάστημα της Κυβέρνησης της Λευκορωσίας

Το δικαστικό τμήμα της κυβέρνησης ήταν προηγουμένως αποτελούμενο από 3 πρωτοβάθμια δικαστήρια: το Οικονομικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το Οικονομικό Δικαστήριο εποπτεύει υποθέσεις που αφορούν νομισματικές, οικονομικές ή επιχειρηματικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων του δημοσίου ή του τοπικού επιπέδου και της εθνικής κυβέρνησης. Τον Ιανουάριο του 2014, το Οικονομικό Δικαστήριο ενοποιήθηκε με το Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται ως το τελευταίο εφετείο της Λευκορωσίας. Επιτηρεί τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας και αποφασίζει για περιπτώσεις ποινικού και αστικού δικαίου. Οι δικαστές του διορίζονται από τον Πρόεδρο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Λευκορωσίας έχει το ρητό σκοπό να αποφασίσει και να ερμηνεύσει το δίκαιο που ασχολείται με ζητήματα που αφορούν το Σύνταγμα. Διαθέτει 12 δικαστές που υπηρετούν για 11ετή θητεία και διασφαλίζουν ότι δεν τίθεται κανένας τοπικός νόμος ενάντια στις προθέσεις του Συντάγματος. Ο Πρόεδρος διορίζει 6 δικαστές και το Συμβούλιο της Δημοκρατίας διορίζει το άλλο 6.

Συνιστάται

Ποιες χώρες υπήρξαν στη Σελήνη;
2019
Τι αντιπροσωπεύουν τα ολυμπιακά δαχτυλίδια;
2019
Χώρες με τους περισσότερους επιχειρησιακούς δορυφόρους στην τροχιά
2019