Τι είδους κυβέρνηση έχει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη;

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη αποτελούν τα δύο τρίτα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την Δημοκρατία της Σρπσκα να αποτελεί το ένα τρίτο. Η Δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης υπάρχει ως κοινοβουλευτική δημοκρατία με τριμερή προεδρία. Ο πρωθυπουργός υπηρετεί ως αρχηγός της κυβέρνησης ενώ ο αρχηγός του κράτους είναι ο πρόεδρος. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία στις 3 Μαρτίου 1992. Η χώρα ενέκρινε το πρώτο της σύνταγμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Ντέιτον στις 14 Δεκεμβρίου 1995. Παρόλο που η Βοσνία και Ερζεγοβίνη υπάρχει ως ανεξάρτητο κράτος, υπάγεται στη διεθνή διοίκηση, από τον Ύπατο Εκπρόσωπο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η εξουσία του ανώτατου αντιπροσώπου είναι κυρίως συμβατική.

Η Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη διαθέτει τριών μελών προεδρικό σύστημα. Η προεδρία εκλέγεται για τετραετή θητεία με λαϊκή ψήφο. Το μέλος με τις ψηλότερες ψήφους γίνεται η καρέκλα. Η προεδρία περιλαμβάνει έναν Βόσνιο, έναν Κροάτη και έναν Σέρβο, ο οποίος εκπροσωπεί τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη και τη Δημοκρατία Σέρπσκα. Η προεδρία της Προεδρίας περιστρέφεται μεταξύ των τριών μελών κάθε οκτώ μήνες. Η Προεδρία είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική, διορίζει πρεσβευτές και διεθνείς εκπροσώπους, εκτελεί αποφάσεις της κοινοβουλευτικής συνέλευσης και αναφέρει στην κοινοβουλευτική συνέλευση τα θέματα που αφορούν τις δαπάνες της Προεδρίας.

Το εκτελεστικό τμήμα της κυβέρνησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Η εκτελεστική εξουσία αποτελείται από το συμβούλιο υπουργών, του οποίου ο πρόεδρος επιλέγεται από την Προεδρία και εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διορίζει άλλους υπουργούς. Το συμβούλιο έχει την ευθύνη εφαρμογής της πολιτικής και των αποφάσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όπως το εξωτερικό, το εξωτερικό εμπόριο, η νομισματική και τελωνειακή πολιτική, η μετανάστευση και η ρύθμιση των προσφύγων, η επιβολή του ποινικού δικαίου τόσο στις διεθνείς σχέσεις όσο και στις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων και ο συντονισμός της μεταφοράς μεταξύ οντοτήτων. Το συμβούλιο υπουργών έχει διάφορα μόνιμα όργανα, όπως η Γενική Γραμματεία, η Οικονομική Διεύθυνση, η Διεύθυνση Εσωτερικής Πολιτικής, το Γραφείο Νομικών Θεμάτων και η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Το νομοθετικό τμήμα της κυβέρνησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη διαθέτει ένα κοινοβουλευτικό σύστημα δύο σφαγών εκπροσωπούμενο από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Η Συνέλευση έχει δύο τμήματα, τη Βουλή των Λαών και την Εθνική Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Βουλή των Λαών είναι η ανώτερη αίθουσα αποτελούμενη από 15 μέλη εκπροσωπούμενα κατ 'αναλογία πέντε Σέρβων, πέντε Βοσνίων και πέντε Κροατών και τα μέλη υπηρετούν για διετή θητεία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει 42 μέλη αναλογικά εκπροσωπείται μεταξύ Κροατών, Σέρβων και Βοσνίων. Τα μέλη υπηρετούν τετραετή θητεία. Ο νομοθέτης θεσπίζει νομοθεσία, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και επικυρώνει τις συνθήκες και τις συμφωνίες.

Το δικαστικό τμήμα της κυβέρνησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Το δικαστικό σώμα είναι το νομικό όργανο της κυβέρνησης που υπάρχει ανεξάρτητα από το εκτελεστικό και το νομοθετικό σώμα. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη υπάρχει στο πλαίσιο ενός συστήματος αστικού δικαίου. Το συνταγματικό δικαστήριο είναι το ανώτατο νομικό όργανο που αποτελείται από εννέα μέλη που διορίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Λαϊκή Συνέλευση της Δημοκρατίας Σέρπσκα και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι δικαστές μπορούν να διοριστούν μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Το συνταγματικό δικαστήριο επιλύει συνταγματικές διαφορές. Το κρατικό δικαστήριο απαρτίζεται από τα ποινικά, διοικητικά και δευτεροβάθμια δικαστήρια που ασχολούνται με νομικά θέματα στο κράτος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Συνιστάται

Η εθνική οδός Karakoram - το "Όγδοο θαύμα του κόσμου";
2019
Οι πλουσιότερες χώρες της Καραϊβικής
2019
Dark Sky πάρκα στον Καναδά
2019