Ποιες είναι οι μεγαλύτερες βιομηχανίες στη Χιλή;

Η Παγκόσμια Τράπεζα ταξινομεί τη Χιλή ως χώρα υψηλού εισοδήματος. Εκτός από το γεγονός ότι είναι η πιο ευημερούσα χώρα στη Νότια Αμερική, η οικονομία της είναι επίσης η πιο σταθερή. Η Χιλή κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών σε διάφορες μετρήσεις όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα, η οικονομική ελευθερία, η ανταγωνιστικότητα και τα χαμηλά επίπεδα διαφθοράς. Η χώρα ήταν ο ηγέτης της Λατινικής Αμερικής στο κατά κεφαλήν εισόδημα σε ονομαστικό ΑΕΠ από το 2010 και έγινε το πρώτο έθνος στη Νότια Αμερική για να γίνει μέλος του ΟΟΣΑ. Μεταξύ του 2009 και του 2010, η Χιλή ήταν 30η πιο ανταγωνιστική χώρα παγκοσμίως, σύμφωνα με την έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Ήταν ο μεγαλύτερος σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική που ήταν υψηλότερος από τις γειτονικές χώρες όπως η Βραζιλία η οποία ήταν η 56η, το Μεξικό που ήταν η 60η και η Αργεντινή που ήταν η 85η. Η Παγκόσμια Τράπεζα ταξινόμησε επίσης τη Χιλή στη θέση 34 στον κόσμο στην ευκολία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στη Χιλή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

Γεωργία

Η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Χιλής και συμβάλλει στο 4, 9% του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί περίπου 13, 6% του εργατικού δυναμικού στη χώρα από το 2007. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους τομείς της γεωργίας περιλαμβάνουν την αλιεία, την υλοτομία και τη δασοκομία. Μερικά από τα γεωργικά προϊόντα από τη Χιλή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κρεμμύδια, βρώμη, καλαμπόκι, σιτάρι, αχλάδια, μήλα, σταφύλια, σκόρδο, σπαράγγια, βόειο κρέας, ξυλεία, ψάρι, μαλλί και πουλερικά. Δεδομένου του προσανατολισμού της χώρας που εκτείνεται από το βόρειο έως το νότο, η χώρα αντιμετωπίζει επτά διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που κάνουν τη χώρα να παράγει διάφορα αγροτικά προϊόντα καθόλη τη διάρκεια του έτους. Τα περισσότερα τμήματα της χώρας είναι ορεινά και περιορίζουν την έκταση της γεωργικής πρακτικής και την καλλιεργήσιμη γη σε περίπου 2, 62% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στο βόρειο τμήμα της χώρας, η καλλιέργεια εξαρτάται κυρίως από την άρδευση, ενώ η κεντρική κοιλάδα και το νότιο τμήμα της καλλιέργειας αντικαθίστανται από τη δασοκομία, την υδατοκαλλιέργεια, τη βοοειδή και την εκτροφή προβάτων. Η Χιλή κατατάσσεται σήμερα ως ο 2ος μεγαλύτερος παραγωγός σολομού παγκοσμίως και μέχρι το 2007 το μερίδιο της χώρας στην παγκόσμια παραγωγή σολομού ανερχόταν στο 22% σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1990, όταν αντιπροσώπευε μόνο το 10%.

Μεταλλευτική Βιομηχανία

Η εξόρυξη στη χώρα είναι ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της οικονομίας και η χιλιανή κυβέρνηση υποστηρίζει τις ξένες επενδύσεις στον τομέα των μεταλλείων. Οι νόμοι και οι κανονισμοί στον κλάδο έχουν δημιουργηθεί για να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές. Η χώρα έχει τεράστιες καταθέσεις χαλκού και η Χιλή είναι πλέον γνωστή ως η παγκόσμια πρωτεύουσα της εξόρυξης χαλκού. Η χώρα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής χαλκού. Το μεγαλύτερο μέρος της εξόρυξης στη χώρα βρίσκεται κυρίως στο Norte Grande που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της έρημο Atacama. Εκτός από τον χαλκό, η Χιλή εξορύσσεται και άλλα μέταλλα όπως ο χρυσός, το ασήμι, ο σίδηρος, ο άνθρακας και το μολυβδαίνιο. Η εξορυκτική βιομηχανία στη Χιλή αντιπροσωπεύει το 6, 7% του ΑΕΠ από το 1992. Στη δεκαετία του 1960, οι εξαγωγές χαλκού αντιπροσώπευαν το 80% περίπου των συνολικών εξαγωγών και από το 1991 οι εξαγωγές εξόρυξης γενικά αντιπροσώπευαν το 48% η χώρα.

Βιομηχανία υπηρεσιών

Ο κλάδος των υπηρεσιών στη Χιλή αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται στην τεράστια ανάπτυξη της επικοινωνίας και της πληροφορικής, στην αύξηση της γνώσης και των εξειδικευμένων δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η Χιλή έχει μια ισχυρή εξωτερική πολιτική που αναγνωρίζει τη σημασία του τομέα των υπηρεσιών για την οικονομία και έχει οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με τις γειτονικές της χώρες. Ο τομέας των υπηρεσιών στη χώρα περιλαμβάνει τη ναυτιλία και τον τουρισμό, τη διαβούλευση και το λιανικό εμπόριο, το οποίο περιλαμβάνει σουπερ μάρκετ εμπορικών κέντρων και πολυκαταστήματα. Άλλοι υποτομείς στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μηχανολογία, πληροφορική, κατασκευή και εκπαίδευση, μεταξύ άλλων.

Χρηματοοικονομική Βιομηχανία

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στη Χιλή αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό τομέα που εγκρίθηκαν το 1997. Η κυβέρνηση κατάφερε επίσης να ελευθερώσει τις κεφαλαιαγορές στη χώρα το 2001 και αναμένεται να ελευθερωθεί περισσότερο εκκρεμή νομοθεσία ακόμη πιο μακριά από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Κατά την τελευταία δεκαετία, μόνο οι πολίτες της Χιλής έχουν επωφεληθεί από καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, για παράδειγμα, δάνεια εγχώριας δικαιοσύνης, χρηματοδοτικές μισθώσεις, δικαιώματα συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος και χρεωστικές κάρτες, μεταξύ άλλων. Αυτά τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα έχουν επίσης οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών μέσων όπως οι πιστωτικές κάρτες και τα δάνεια. Το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστημα της Χιλής έχει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αυτό αποτελεί βασική πηγή κεφαλαίου για επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά της χώρας. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2009 οδήγησε στην απώλεια 21 δισ. Δολαρίων του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Τουριστική Βιομηχανία

Ο τουρισμός στη χώρα γνώρισε σημαντική ανάπτυξη για αρκετά χρόνια και το 2006 η χώρα έλαβε περίπου 2, 25 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ το 2007 ο αριθμός αυξήθηκε σε 2, 5 εκατομμύρια. Η άφιξη των τουριστών ανά ξηρά ήταν 55, 3%, ενώ οι εισερχόμενες αεροπορικώς ήταν 40, 5% και οι αφίξεις κατά θαλάσση ήταν 4, 2%. Υπάρχουν πολλά φυσικά τοπία στη χώρα, όπως η έρημο Atacama, η χιλιανή Παταγονία και ορισμένα από τα παλαιότερα δάση της χώρας. Ορισμένα από τα ενδιαφέροντα μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε περιλαμβάνουν 48 φυσικά καταφύγια, 30 προστατευόμενα πάρκα και 15 φυσικά μνημεία. Από το 1990, ο τουρισμός στη χώρα έχει γίνει μια σημαντική πηγή εισοδήματος για τη χώρα. Το 2005, ο τομέας αυξήθηκε κατά 13, 6% και δημιούργησε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια το οποίο ήταν περίπου 1, 33% του εθνικού ΑΕγχΠ της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού θέτει τη Χιλή ως την 8η πιο επισκέψιμη χώρα στην Αμερική από το 2010. Την ίδια χρονιά, περίπου 2, 8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα με περίπου 1, 6 δισεκατομμύρια δολάρια και οι περισσότεροι από αυτούς τους τουρίστες προέρχονταν από χώρες της Νότιας Αμερικής όπως η Αργεντινή πρόσφατα οι περισσότεροι επισκέπτες προέρχονται από την Ευρώπη και ιδιαίτερα από τη Γερμανία.

Προβολές Τουρισμού

Το 2017, συνολικά 6, 5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα, σημειώνοντας αύξηση 13, 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η Αργεντινή παρέμεινε η πιο δημοφιλής χώρα καταγωγής, ακολουθούμενη από τη Βραζιλία. Οι τουρίστες περνούν κατά μέσο όρο 10 διανυκτερεύσεις στη χώρα και η κυβέρνηση αποδίδει την άνοδο του τουρισμού στις εκστρατείες προώθησης και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τουριστικών προορισμών. Το 2017, τα World Travel Awards κατατάσσουν τη Χιλή ως το καλύτερο για ταξίδια περιπέτειας στον κόσμο λόγω των φυσικών και οικοτουριστικών του αξιοθέατων στη χώρα. Το 2018, η χώρα προβάλλει ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται και αναμένουν περίπου 7 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο Lonely Planet απαρίθμησε τη Χιλή ως προορισμό νούμερο ένα για να επισκεφθεί το 2018 και επισημαίνει μερικά από τα όμορφα μέρη όπως η πόλη Valparaiso, η Παταγωνία στα νότια και το βόρειο τμήμα της έρημο Atacama.

Συνιστάται

Η εθνολογική σύνθεση του Μίτσιγκαν
2019
Εθνικές ομάδες της Βολιβίας
2019
10 χώρες με τις μεγαλύτερες παραλίες στην Ασία
2019