Ποιες είναι οι κύριες αιτίες της αποτυχίας του φράγματος;

Ένα φράγμα είναι μια δομή που έχει κατασκευαστεί για να αποθηκεύει μεγάλους όγκους νερού, να ελέγχει τη ροή του νερού ή να εκτρέπει το νερό που ρέει από την ανάντη. Σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, τα φράγματα ταξινομούνται ως επικίνδυνες εγκαταστάσεις λόγω της πιθανότητας να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές σε περίπτωση βλάβης. Οι αποτυχίες των φραγμάτων μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ζωών, οικονομικές απώλειες και καταστροφή του περιβάλλοντος. Αν και οι αποτυχίες φράγματος προκαλούνται από διάφορους παράγοντες, όπως η ακραία εισροή, η χρήση υποπροϊόντων κατασκευής, η κακή συντήρηση και το σφάλμα σχεδιασμού, οι αστοχίες είναι σχετικά σπάνιες.

Σημαντικές αιτίες αποτυχίας του φράγματος

Ακραία εισροή

Η ακραία ροή του νερού από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες είναι μία από τις κύριες αιτίες των αποτυχιών των φραγμάτων. Αν και τα περισσότερα φράγματα έχουν σχεδιαστεί για να επιβιώνουν ακραίων καιρικών συνθηκών, οι παρατεταμένες εποχές βροχής και πλημμύρας συχνά ασκούν πίεση στο φράγμα και μπορεί να προκαλέσουν κατάρρευση της δομής. Το 1975, η Κίνα γνώρισε μη φυσιολογικές πλημμύρες λόγω του τυφώνα Νίνα, η οποία οδήγησε στην καταστροφή κάποιων από τα φράγματα της πριν από την υπερχείλιση. Το 2005, το φράγμα Shadi Kaur του Πακιστάν υπέστη υπερβολική εισροή νερού εξαιτίας των μεγάλων πλημμυρών και ως εκ τούτου διέσχισε το ανάχωμά του οδηγώντας σε 70 θανάτους και πάνω από 1.000 σοβαρούς τραυματισμούς.

Χρήση υποπροϊόντων δομικών υλικών

Η χρήση ακατάλληλων δομικών υλικών είναι μια άλλη κύρια αιτία αποτυχίας των φραγμάτων. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός φράγματος, είναι κρίσιμο να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα δομικά υλικά και σε εγκεκριμένες ποσότητες. Η αδυναμία χρήσης ποιοτικών δομικών υλικών προκαλεί συχνά την κατάρρευση του φράγματος. Το φράγμα Gleno της Ιταλίας είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, κατά το οποίο στη κατασκευή του φράγματος χρησιμοποιήθηκε υποβαθμισμένο υλικό. Η κατασκευή του φράγματος ξεκίνησε το 1916 και οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν ότι οι εργολάβοι χρησιμοποιούν το λάθος τσιμεντοκονίαμα. Το φράγμα πολλαπλών τόξων ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1923 και απέτυχε μόνο δύο μήνες αργότερα. Οι ερευνητές απέδωσαν την αποτυχία του φράγματος να χρησιμοποιήσει ακατάλληλο υλικό ενίσχυσης στις καμάρες του φράγματος.

Κακή συντήρηση

Μια άλλη σημαντική αιτία αποτυχίας του φράγματος είναι η κακή συντήρηση. Τα φράγματα απαιτούν τακτική και συχνή συντήρηση ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλή για τους πολίτες που ζουν στην περιοχή και το περιβάλλον. Οι διεθνείς νόμοι για την ασφάλεια των φράγματος απαιτούν οι τακτικές επιθεωρήσεις και διαδικασίες συντήρησης να διεξάγονται από ειδικευμένους επαγγελματίες. Η απουσία τέτοιων τακτικών ελέγχων στα φράγματα μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένιση των φραγμάτων και συνεπώς αποτυχία της κατασκευής. Το φράγμα Val di Stava στην Ιταλία κατέρρευσε το 1985 λόγω έλλειψης κατάλληλης συντήρησης. Ένας σωλήνας αποχέτευσης στο φράγμα απέτυχε να αποστραγγίσει το νερό λόγω των μαζικών εναποθέσεων ιζήματος. Ως αποτέλεσμα, το φράγμα απέτυχε λόγω της ανεπαρκούς αποστράγγισης. Το πρόβλημα θα μπορούσε να εντοπιστεί νωρίτερα αν εκτελέστηκε τακτική συντήρηση του φράγματος.

Σφάλμα σχεδιασμού

Το σφάλμα σχεδιασμού είναι μια άλλη κοινή αιτία των αποτυχιών του φράγματος. Τα σφάλματα σχεδιασμού εμφανίζονται όταν δεν ενσωματώνονται βασικοί παράγοντες στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φράγματος. Το φράγμα Taum Sauk στις Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχε το 2005 κυρίως λόγω ελλείψεων σχεδιασμού. Το φράγμα δεν διέθετε σωστό σύστημα για τη μέτρηση της στάθμης του νερού στις δεξαμενές του, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση του νερού. Το φράγμα ανακατασκευάσθηκε το 2007 και ενσωματώθηκαν κατάλληλες οθόνες στη δομή του φράγματος για να αποφευχθεί μελλοντική αποτυχία.

Συνιστάται

Top 10 πράγματα που πρέπει να κάνετε στο Βανκούβερ
2019
Τα περισσότερα κατοικημένα κράτη της Αμερικής
2019
Maasai Mara - Μοναδικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο
2019