Μάχη της Γέφυρας της Μιλβίας: Η μάχη που βοήθησε στην καθιέρωση του χριστιανισμού

Η μάχη της Μιλβιανής γέφυρας διεξήχθη μεταξύ του Κωνσταντίνου και του Μαξέντη στις 28 Οκτωβρίου 312. Η μάχη ονομάστηκε Μιλβιανή γέφυρα μετά από μια σημαντική γέφυρα στον ποταμό Τίβερη όπου έλαβε χώρα η μάχη. Η μάχη κέρδισε ο Κωνσταντίνος οδηγώντας στο τέλος της Τετραρχίας και τον καθιστώντας τον γενικό κυβερνήτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο αντίπαλός του, Maxentius, πέθανε προσπαθώντας να κολυμπήσει στον ποταμό Τίβερη κατά τη διάρκεια της μάχης. Η μάχη σήμανε επίσης τη μετατροπή του Κωνσταντίνου στον Χριστιανισμό. Ένα μνημείο που αποδίδει την επιτυχία του Κωνσταντίνου στη θεϊκή παρέμβαση έχει ανεγερθεί προς τιμήν του.

5. Μακιγιάζ των δυνάμεων

Η μάχη της Μιλβιανής γέφυρας διεξήχθη μεταξύ του στρατού του Κωνσταντίνου και του Μακέντιου. Ο στρατός του Κωνσταντίνου αποτελούταν από τους Βρετανούς και τους Γάλλους, ενώ ο στρατός του Maxentius αντλείται γενικά από τη Ρώμη. Ο Κωνσταντίνος είχε ένα σχετικά μικρότερο στρατό, ο οποίος αντλήθηκε από την Ευρώπη, με πρετοριανό και αυτοκρατορικό φρουρό, και έναν στρατό που είχε κληρονομήσει από τον Severus, ο οποίος καταλήφθηκε και εκτελέστηκε από τον Maxentius. Ο Maxentius, από την άλλη πλευρά, είχε έναν ισχυρό στρατό περίπου 100.000 στρατιωτών, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους άνδρες του Severus που είχαν εξαφανιστεί κατά την σύλληψη και την εκτέλεση του, και τους Ρωμαίους στρατιώτες που υπηρετούσαν τον αυτοκράτορα.

4. Ιστορικό

Η μάχη ήταν ως αποτέλεσμα του αγώνα για την αντικατάσταση του Διοκλητιανού. Οι διάδοχοι του Διοκλητιανού άρχισαν να αγωνίζονται για τον έλεγχο του Ρωμαίου αυτοκράτορα μόλις αποχώρησε την 1η Μαΐου 305. Ο Κωνσταντίνος ήταν γιος του δυτικού αυτοκράτορα Κωνστάντιου. Ωστόσο, οι τετραρχικές ιδεολογίες δεν είχαν πρόβλεψη για την κληρονομική διαδοχή του. Ο Maxentius, ο οποίος ευνοήθηκε στη Ρώμη, έγινε αυτοκράτορας στις 28 Οκτωβρίου 306. Ο Κωνσταντίνος διεκδίκησε επίσης την έδρα του αυτοκράτορα αλλά απέφευγε τη σύγκρουση με τον Maxentius, ο οποίος ήταν επίσης ο γαμπρός του. Μέχρι το 312, οι δύο έλαβαν ανοιχτή εχθρότητα που οδήγησε στη συγκέντρωση των στρατευμάτων του από τον Κωνσταντίνο για να εξαφανίσει τον Maxentius.

3. Περιγραφή της δέσμευσης

Πιστεύοντας ότι είναι ο άξιος αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Κωνσταντίνος συγκέντρωσε το στρατό του και προετοίμασε για την εισβολή της Ρώμης την άνοιξη του 312. Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου 312 ο Κωνσταντίνος είχε ένα όραμα από τον χριστιανικό Θεό, ένα ουράνιο σημάδι στις ασπίδες των στρατιωτών του. Υπέβαλε την εντολή και σημάδεψε τις ασπίδες με το σύμβολο του "Χριστού". Ο Κωνσταντίνος κατασκηνώθηκε στο Malborghetto κοντά στην Prima Porta, όπου εξακολουθεί να υπάρχει ένα τόξο προς τιμήν της περίστασης. Ο Maxentius αναμενόταν να παραμείνει στην πόλη αφού είχε ετοιμάσει φαγητό για την προετοιμασία αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, έχοντας πειστεί ότι θα κερδίσει τη μάχη, ο Maxentius κατασκήθηκε στη Μιλβιανή γέφυρα. Στις 28 Οκτωβρίου 312, οι δύο στρατοί συγκρούστηκαν με τον Κωνσταντίνο να κερδίζει τη μάχη. Η γέφυρα της Μιλβίας κατέρρευσε με αρκετούς στρατιώτες που πνίγονται και οι λανθάνοντες αυτοί κατέλαβαν ή σφαγιάστηκαν. Ο Maxentius πνίγηκε ενώ προσπάθησε να κολυμπήσει στον ποταμό Τίβερη για να ξεφύγει από τη μάχη.

2. Αποτέλεσμα

Ο Κωνσταντίνος και ο στρατός του προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στον Maxentius και το στρατό του κατά τη διάρκεια της Μάχης της Μιλβιανής Γέφυρας. Αρκετοί από τους στρατιώτες του Maxentius είτε καταλήφθηκαν είτε σφαγιάστηκαν μετά την κατάρρευση της Γέφυρας του Μιλβίνου. Στις 29 Οκτωβρίου 312 ο Κωνσταντίνος έκανε θριαμβευτική είσοδο στη Ρώμη και συναντήθηκε με χαρά και ευθυμία. Το σώμα του Maxentius αλιεύθηκε από τον ποταμό Τίβερη και παραδόθηκε σε όλη την πόλη για να δει όλοι. Ο Κωνσταντίνος απέκτησε τον έλεγχο του δυτικού μισού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1. Ιστορική σημασία και κληρονομιά

Με τον Maxentius νεκρό, ο Κωνσταντίνος εδραίωσε την κυριαρχία του πάνω στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επεκτείνοντας τα εδάφη του για να συμπεριλάβει ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με 324. Ο Maxentius κακοποιήθηκε ως αργός και ανίκανος τύραννος. Ο θάνατός του στη μάχη άνοιξε δρόμο για την ανάπτυξη του Χριστιανισμού, που έγινε κυρίαρχη θρησκεία για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ολόκληρη την Ευρώπη. Το 313, εκδόθηκε από τον Κωνσταντίνο διάταγμα του Μιλάνου, κάνοντας τον Χριστιανισμό μια επίσημα αναγνωρισμένη θρησκεία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Συνιστάται

Χώρες που απαιτούν τις ελάχιστες διαδικασίες για την κατασκευή αποθήκης
2019
Τι είναι η Πολιτιστική Bias;
2019
Τι είναι το πέρασμα της άγριας πανίδας και γιατί είναι σημαντικό;
2019