25 Χώρες Χαμηλότερης Εξοικονόμησης

Η ακαθάριστη εθνική αποταμίευση, ή το εθνικό ποσοστό αποταμίευσης, χρησιμεύει ως δείκτης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των προοπτικών εσωτερικής ανάπτυξης μιας χώρας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο ποσοστό αποταμίευσης που απολαμβάνει ένα έθνος στο σύνολό του από το ακαθάριστο εθνικό του διαθέσιμο εισόδημα για μελλοντική χρήση. Οι ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις συνίστανται σε προσωπική αποταμίευση, εξοικονόμηση επιχειρήσεων και κρατικές αποταμιεύσεις, εξαιρουμένων των ξένων αποταμιεύσεων Το Ακαθάριστο Εθνικό Ταμιευτήριο (GNS) παρουσιάζεται συνήθως σε σχετικούς όρους, ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ενός έθνους. Τα αρνητικά ποσοστά δείχνουν συχνά μια αδύναμη οικονομία που ξοδεύει περισσότερα έσοδα από ό, τι είναι σε θέση να παράγει. Ένας αρνητικός αριθμός μπορεί επίσης να είναι ένας δείκτης χαμηλού εθνικού πλούτου, καθώς λιγότερα χρήματα που εξοικονομούνται από έτος σε έτος τελικά καταλήγουν σε χαμηλό κόστος αποταμίευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρακάτω, είδαμε τις οικονομίες με τις χαμηλότερες ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις.

Επιδημία στη Γουινέα

Μεταξύ των χωρών που καταγράφουν τη χαμηλότερη ακαθάριστη εθνική αποταμίευση, η Γουινέα κατατάσσεται πρώτον με σχετική GNS -14, 9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA). Αν και η οικονομία της Γουινέας αμφισβητήθηκε από πρόσφατη επιδημία Ebola, το οικονομικό δυναμικό της χώρας εξακολουθεί να είναι ενθαρρυντικό. Η ανάπτυξη προβλέπεται να παραμείνει χαμηλή, αλλά η χώρα θα μπορούσε να προχωρήσει στην οικονομική της δραστηριότητα καθώς συνεχίζει να ανακάμπτει από την καταστροφική εκδήλωση της ασθένειας. Το ποσοστό φτώχειας της Γουινέας αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, όπως και η ακραία φτώχεια, η οποία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και τη γεωγραφική θέση της χώρας. Ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για τη μελλοντική εξέλιξη στη χώρα είναι ο έλεγχος των μεταδοτικών ασθενειών και η πρόληψη επαναλαμβανόμενων κρουσμάτων παρόμοιων με αυτά που παρατηρήθηκαν πρόσφατα με την Ebola. Η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Προτεραιότητα μετά το Έμπολα, το οποίο επικεντρώνεται στην ταχύτερη επίλυση των μελλοντικών επιδημιών και στην αντιμετώπιση των άμεσων κοινωνικών αναγκών των ατόμων που πλήττονται από εστίες.

Πόροι στη Ζιμπάμπουε

Η Ζιμπάμπουε, παρά την ακαθάριστη εθνική εξοικονόμηση -8, 9% του ΑΕΠ, έχει ισχυρά θεμέλια για εσωτερική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας, λόγω του μορφωμένου εργατικού δυναμικού της χώρας σε σύγκριση με τους γείτονές της και της πρόσβασης σε αφθονία φυσικών πόρων. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μελλοντική ανάπτυξη, θα απαιτηθεί διαρκής βελτίωση των θεσμικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων του δημόσιου τομέα. Απαιτούνται βελτιώσεις και για τις βασικές υπηρεσίες, για να μην αναφέρουμε την εκτεταμένη οικονομική μεταρρύθμιση και τις νέες επενδυτικές πολιτικές.

Εγκλήματα στο Άγιος Βικέντιος και στις Γρεναδίνες

Τρίτη χώρα με τις χαμηλότερες σχετικές ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις είναι ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες, με GNS -2, 1% του ΑΕΠ. Με την κατάσταση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές μπανάνας, η χώρα αγωνίζεται να διαφοροποιήσει την οικονομία της. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τον τουρισμό, παρόλο που οι εξαγωγές μπανάνας εξακολουθούν να αποτελούν την αναπόσπαστη πτυχή της οικονομίας. Σε κοινωνικά πλαίσια, ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες δυστυχώς φιλοξενούν τη διάδοση των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και η κυβέρνηση καταβάλλει πολλές προσπάθειες για να εμποδίσει αυτό το εμπόριο ναρκωτικών.

Άλλοι χαμηλοί σχετικοί αποταμιευτές

Ο Λίβανος και ο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε είναι δύο άλλες χώρες με αρνητικές ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις, το καθένα με ρυθμό περίπου -2% του ΑΕΠ. Ο Λίβανος έχει μια οικονομία ελεύθερης αγοράς και η κυβέρνηση δεν περιορίζει ουσιαστικά τις ξένες επενδύσεις. Η οικονομία εξακολουθεί να υποφέρει από τη διαφθορά, τους υψηλούς φόρους, την αδύναμη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και μια συλλογή νόμων που χρειάζονται εκσυγχρονισμό. Η οικονομία είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένη στη βιομηχανία υπηρεσιών, με τους βασικούς δύο τομείς να είναι οι τουριστικές εμπορικές και τραπεζικές υπηρεσίες. Ο Σάο Τομέ και ο Πρίνσιπε, εν τω μεταξύ, είναι ένα μικρό νησί με φτωχή οικονομία που εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή κακάου. Η βιομηχανία κακάο εδώ έχει παρουσιάσει σημαντικές μειώσεις τα τελευταία χρόνια και η οικονομία έχει υποστεί. Λόγω της θέσης της, η χώρα έχει σίγουρα μεγάλες προοπτικές για την ανάπτυξη μιας ακμάζουσας τουριστικής βιομηχανίας και η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να τονίσει την ελκυστικότητά της για τους ξένους επισκέπτες. Σε γενικές γραμμές, τα κυριότερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα περιλαμβάνουν τον έλεγχο του πληθωρισμού και την έλλειψη δημοσιονομικής πειθαρχίας σε όλα τα επίπεδα. Άλλες χώρες με ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις κάτω από το 3% του ΑΕΠ είναι η Σιέρρα Λεόνε, η Λιβύη, η Γρενάδα, η Δομινίκα, το Μπουρούντι και η Ερυθραία. Πολλές από τις χώρες που απαριθμούνται στον κατάλογό μας θα απαιτήσουν εκτεταμένη οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκείς οικονομίες για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Χώρες με τις χαμηλότερες ακαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις έναντι του ΑΕΠ

  • Προβολή πληροφοριών ως:
  • Λίστα
  • Διάγραμμα
ΤάξηΧώραΑκαθάριστες εθνικές αποταμιεύσεις (% του ΑΕΠ)
1Γκινέα-14, 9%
2Ζιμπάμπουε-8, 9%
3Τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες-2, 1%
4Λίβανος-2.0%
5Σάο Τομέ και Πρίνσιπε-2.0%
6Σιέρρα Λεόνε1, 4%
7Λιβύη1, 4%
8Γρενάδα1, 4%
9Δομινίκα1, 7%
10Μπουρούντι2, 4%
11Ερυθραία2, 4%
12Μαυροβούνιο3, 6%
13Γουιάνα3, 7%
14Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής4.1%
15Μπαρμπάντος4, 5%
16Μπουρκίνα Φάσο4.6%
17Τατζικιστάν5.3%
18Μαλάουι6.0%
19Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του6.1%
20Γέμενη6.2%
21Μπαχάμες, The6.5%
22Νησιά του Σολομώντα6, 6%
23Κύπρος7.4%
24Μπελίζε8, 5%
25Ελ Σαλβαδόρ8, 8%

Συνιστάται

Τι είναι ο δακτύλιος της φωτιάς;
2019
Οι μεγαλύτερες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
2019
Ζώα της λεκάνης του Κονγκό στην Αφρική
2019