14 κράτη μέλη της ΕΕ με τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος ηγέτης στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, ως εκ τούτου, πολλές από τις χώρες της έχουν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο. Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Τσεχική Δημοκρατία και η Γερμανία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένες χώρες υπολείπονται των ποσοστών ανανεώσιμης ενέργειας και οι μελλοντικοί τους στόχοι είναι χαμηλότεροι από το στόχο της ΕΕ έως το 2020. Οι χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα ποσοστά ανανεώσιμης ενέργειας είναι το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Μάλτα και το Βέλγιο.

14 κράτη μέλη της ΕΕ με τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο έχει τα χαμηλότερα προβλεπόμενα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ, τα οποία αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 11% της ενέργειας της χώρας το 2020. Η χώρα έχει έλλειψη ενέργειας και πρέπει να αντλήσει μέρος της ενέργειας της από τις εξωτερικές αγορές. Σήμερα, η ανανεώσιμη ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 5, 4% της ενέργειας της χώρας, το χαμηλότερο ποσοστό κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, το Λουξεμβούργο έχει μία από τις υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη, υπολογιζόμενη σε 22, 4 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2007. Σε σύγκριση, η εκπομπή CO 2 της ΕΕ κατά το εν λόγω έτος ήταν κατά μέσο όρο 7, 9 τόνους. Η υδροηλεκτρική ενέργεια, η βιομάζα και ο άνεμος είναι οι κύριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Λουξεμβούργο.

Ολλανδία

Η βιομάζα, η ηλιακή και η ηλιακή ενέργεια είναι οι κύριες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στις Κάτω Χώρες. Το 2016, περίπου το 6, 0% της ενέργειας των Κάτω Χωρών προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό κάθε χώρας στην ΕΕ. Με αυτό το ρυθμό, προβλέπεται ότι η χώρα θα αποδώσει το 14% της ενέργειας της σε ανανεώσιμες πηγές. Παρά το γεγονός ότι η χώρα πραγματοποιεί τεράστιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ολλανδία έχει χάσει τον στόχο της ΕΕ το 2020. Ωστόσο, οι Κάτω Χώρες επιδιώκουν να έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 50% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μέχρι το 2025. Ένας τομέας των Κάτω Χωρών έχει επενδύσει στην αιολική ενέργεια, με την ισχύ της αιολικής ενέργειας στη χώρα να φτάνει τα 3.431 MW το 2015.

Μάλτα

Η Μάλτα έχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ανανεώσιμη ενέργεια αντιπροσωπεύει το 6% της ενέργειας της χώρας το 2016. Η Μάλτα έχει θέσει ένα κατώτατο όριο ώστε το 10% της ενέργειας της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020. Η χώρα έχει ένα φυσικό πλεονέκτημα της παραγωγής ηλιακής ενέργειας, καθώς η θέση της στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από τις υψηλότερες ετήσιες ηλιακές ώρες της Ευρώπης. Ηλιακή ενέργεια αποτελεί την πλειοψηφία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της χώρας, αλλά η χώρα πρέπει να τριπλασιάσει την ισχύουσα ηλιακή της ικανότητα αν θέλει να επιτύχει τον στόχο της ΕΕ έως το 2020. Άλλες εναλλακτικές λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας δεν είναι βιώσιμες στο νησιωτικό έθνος, μικρό μέγεθος. Ένα σχέδιο αιολικής ενέργειας στην ξηρά απορρίφθηκε καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει την εναέρια κυκλοφορία στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Ο υψηλότερος ρυθμός ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ

Αντίθετα, η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Το 16% της ενέργειας στη Γαλλία προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Ωστόσο, η χώρα εργάζεται για την επίτευξη του στόχου της για το 2020 να έχει το ποσοστό στο 23%. Ορισμένες από τις κύριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η υδροηλεκτρική, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Η Γαλλία φιλοξενεί επίσης την παλαιότερη μονάδα παραγωγής παλιρροϊκής ενέργειας στον κόσμο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο μεταξύ 1966 και 2011.

14 κράτη μέλη της ΕΕ με τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΤάξηΧώρα% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (2016)Στόχος% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (2020)
1Γαλλία16.023
2Ελλάδα15.218
3Τσεχική Δημοκρατία14.913
4Γερμανία14.818
5Ουγγαρία14.213
6Σλοβακία1214
7Πολωνία11.315
8Ιρλανδία9.516
9Κύπρος9.313
10Ηνωμένο Βασίλειο9.315
11Βέλγιο8.713
12Μάλτα6.010
13Ολλανδία6.014
14Λουξεμβούργο5.411

Συνιστάται

Τι είναι ένας Massif;
2019
Ποιο είναι το νόμισμα του Ομάν;
2019
Το κλίμα της Αγκόλας
2019